Truyện ngắn Thơ vui: Gửi bạn cùng bàn

Truyện ngắn Thơ vui: Gửi bạn cùng bàn


Nỗi khổ của chàng ngồi cạnh nàng ăn vặt.

(Thơ sưu tầm)

......................................................................................................................................................................